Špeciálny manažment

- PRÍSTUPOV SPOLU
- ONLINE
Oficiálna web stránka FSI, optimalizovaná pre Explorer.
Krízový manažment > 6. Ročník ext. > Preddiplomový seminár

Preddiplomový seminár


Zadanie diplomovej práce máme odovzdať do 15.10.2008

Vzor: Zadanie diplomovej práce-ext [doc]


Vraj budeme mať na konci prednášok, či čo to vlastne je písomku z toho, ako písať diplomovku.

Ako písať bakalársku a diplomovú prácu [pdf]

Témy diplomoviek