Špeciálny manažment

- PRÍSTUPOV SPOLU
- ONLINE
Oficiálna web stránka FSI, optimalizovaná pre Explorer.
Krízový manažment > 6. Ročník ext. > Manažérske riziká

Manažérske rizikáPrezentácie z predmetu, od TR-1 pod TR-8, spolu s dokumentami k prikladom, ku ktorým sme mali prednášku 5.9.2008 (piatok). Obsahuje už aktualizované prednášky.

ManazerskeRizika
ManazerskeRizika.z...
Hosted by eSnips

ManazerskeRizika.zip - záložné umiestnenie


Prednášky spracované do word dokumentu, do podoby ťaháka (text v štyroch stĺpcoch, s veľkosťou písma cca 4-5, okraje 0,5cm zo všetkých strán).

ManazmentRizik-prezentacieAkoTahakKomplet
ManazmentRizik-pre...
Hosted by eSnips

Prezentacie ako tahak - záložné umiestnenie


Skriptá k od Šimáka, sám upozorňoval, že sú zatiaľ len pracovnou verziou, ktorú ešte bude musieť učesať a v niektorých veciach aktualizovať.

Manazment rizik
Manazment rizik.pd...
Hosted by eSnips

Manazment rizik mn_rizik.pdf - záložné umiestnenie