Manažérske techniky


Materiály k predmetu, sú to budúce skriptá, takže pozor. Je to iba pracovná verzia, bez úprav a korekcií, miestami ešte nedokončená.


!!ManazerskeTechniky-komplet
!!ManazerskeTechni...
Hosted by eSnips

ManazerskeTechniky.zip - záložné umiestnenie