Špeciálny manažment

- PRÍSTUPOV SPOLU
- ONLINE
Oficiálna web stránka FSI, optimalizovaná pre Explorer.
Krízový manažment > 5. Ročník ext. > Manažérska psychológia

Manažérska psychológia

MP.zip [0,06 MB] - Obsahuje to okruhy tém, čo je vlastne cieľom tohto predmetu v súbore "Miriam.doc", výcuc zo skrípt na doplnenie učiva, ktoré nešlo skopírovať, ani skenovať.. v súbore "Manažérska psychológia.doc", prepis poznámok z prednášok v súbore "Manažérska psychológia_poznámky.doc" a ďalší prepis poznámok z prednášok, s kapitolami Techniky vedenia rozhovoru a Psychológia práce, v súbore "MP.doc".

Alternatívny link:
Manažérska psychológia
Manažérska psychol...
Hosted by eSnips