Krízové plánovanie

KrizovePlanovanie.zip [1,16MB] - obsahuje v jednotlivých dokumentoch celé skriptá rozdelené podľa kapitol.

Alternatívny link:
KrizovePlanovanie
KrizovePlanovanie....
Hosted by eSnips

 

AMION_MH.zip [1,2 MB] - určený len pre študijné účely, vypracovania záverečnej práce!!!

Alternatívny link:
AMION_MH
AMION_MH.zip
Hosted by eSnips