Špeciálny manažment

- PRÍSTUPOV SPOLU
- ONLINE
Oficiálna web stránka FSI, optimalizovaná pre Explorer.
Krízový manažment > 2. Ročník ext. > Manažment

Manažment


manazp.zip - obsahuje prácu z manažmentu, ako možný príklad.

Základy manažmentu - skriptá k predmetu, autor: Vladimír Míka.

ZakladyManazmentu
ZakladyManazmentu....
Hosted by eSnips

ZakladyManazmentu.zip - záložné umiestnenie